Sunday, April 17, 2011

วิธีทำป้ายประกาศต่างๆ ติดในหอพัก

ในหอพักของทุกท่าน จำเป็นต้องมีการแจ้งข่าวสารหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
วิธีทำป้ายนี้ ใช้สำหรับป้ายประกาศที่ค่อนข้างถาวร เช่น ที่จอดรถ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ เป็นต้น 


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ แผ่นป้าย (แผ่นอะครีลิคหรือฟิวเจอร์บอร์ด), แผ่นสติกเกอร์สีตามต้องการ, กรรไกร, คัตเตอร์, กาว UHU (ต้องการให้ลอกง่าย), กระจกรองตอนกรีดกระดาษ ป้องกันโต๊ะเป็นรอย

ก่อนอื่นต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการสำหรับใช้เป็นแบบตัด บนกระดาษขาวธรรมดา
เลือก font ที่ตัดง่ายๆ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เลือก font ที่ไม่มีหัว จะตัดง่ายกว่า
ติดลงบนกระดาษสติกเกอร์สีด้วยกาว UHU


ใช้คัตเตอร์กรีดตามตัวอักษร ใบคัตเตอร์ต้องคม จะได้กรีดง่าย


เสร็จแล้วลอกสติกเกอร์ส่วนที่ไม่ต้องการออก ค่อยๆ ดึง อย่าใจร้อน


ลอกเสร็จแล้ว

จัดตัวหนังสือที่ตัดเสร็จแล้ว เตรียมติดบนแผ่นป้าย ถ้ากลัวเบี้ยวก็ลากเส้นเป็นแนวไว้ก่อน ว่าจะติดตำแหน่งไหน


ใช้กระดาษกาวติดบนตัวหนังสือเลย ดึงออกมาทั้งแผง แล้วติดลงบนแผ่นป้ายตามแนวที่เซ็ตไว้แล้ว


ค่อยๆ ลอกกระดาษกาวออกจากตัวหนังสือ ระวังตัวหนังสือจะหลุดติดมาด้วย


เสร็จเรียบร้อยค่ะ

ทำเองก็ได้..ง่ายจัง

Monday, April 4, 2011

งานสัมมนาผู้ประกิจการหอพักเอกชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2554 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บูธชมรมหอพัก


บูธ KC Metalsheet


รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ ประธานเปิดงาน


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (ผศ.ลิขิต อมาตยคง)
บรรยาย "นโยบายและกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหอพัก"


ประธานชมรมหอพักฯ ขอนแก่น กล่าวรายงานในช่วงการดำเนินงานของชมรมฯ