Sunday, April 17, 2011

วิธีทำป้ายประกาศต่างๆ ติดในหอพัก

ในหอพักของทุกท่าน จำเป็นต้องมีการแจ้งข่าวสารหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ
วิธีทำป้ายนี้ ใช้สำหรับป้ายประกาศที่ค่อนข้างถาวร เช่น ที่จอดรถ ถังดับเพลิง ทางหนีไฟ เป็นต้น 


อุปกรณ์ที่ต้องใช้ แผ่นป้าย (แผ่นอะครีลิคหรือฟิวเจอร์บอร์ด), แผ่นสติกเกอร์สีตามต้องการ, กรรไกร, คัตเตอร์, กาว UHU (ต้องการให้ลอกง่าย), กระจกรองตอนกรีดกระดาษ ป้องกันโต๊ะเป็นรอย

ก่อนอื่นต้องพิมพ์ข้อความที่ต้องการสำหรับใช้เป็นแบบตัด บนกระดาษขาวธรรมดา
เลือก font ที่ตัดง่ายๆ ถ้าเป็นภาษาไทยก็เลือก font ที่ไม่มีหัว จะตัดง่ายกว่า
ติดลงบนกระดาษสติกเกอร์สีด้วยกาว UHU


ใช้คัตเตอร์กรีดตามตัวอักษร ใบคัตเตอร์ต้องคม จะได้กรีดง่าย


เสร็จแล้วลอกสติกเกอร์ส่วนที่ไม่ต้องการออก ค่อยๆ ดึง อย่าใจร้อน


ลอกเสร็จแล้ว

จัดตัวหนังสือที่ตัดเสร็จแล้ว เตรียมติดบนแผ่นป้าย ถ้ากลัวเบี้ยวก็ลากเส้นเป็นแนวไว้ก่อน ว่าจะติดตำแหน่งไหน


ใช้กระดาษกาวติดบนตัวหนังสือเลย ดึงออกมาทั้งแผง แล้วติดลงบนแผ่นป้ายตามแนวที่เซ็ตไว้แล้ว


ค่อยๆ ลอกกระดาษกาวออกจากตัวหนังสือ ระวังตัวหนังสือจะหลุดติดมาด้วย


เสร็จเรียบร้อยค่ะ

ทำเองก็ได้..ง่ายจัง

Monday, April 4, 2011

งานสัมมนาผู้ประกิจการหอพักเอกชนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 26 มีนาคม 2554 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่น ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น


บูธชมรมหอพัก


บูธ KC Metalsheet


รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพยัต ชาญประเสริฐ ประธานเปิดงาน


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.ขอนแก่น (ผศ.ลิขิต อมาตยคง)
บรรยาย "นโยบายและกิจการนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหอพัก"


ประธานชมรมหอพักฯ ขอนแก่น กล่าวรายงานในช่วงการดำเนินงานของชมรมฯ

 

Monday, February 7, 2011

หนาวนี้เพื่อน้อง ปี 4

จุดหมายแรกอยู่ที่ โรงเรียนบ้านร่องแซง ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

คาราวานของสมาชิกชมรมฯ ที่ไปร่วมกิจกรรม ล้อหมุน 6.00 น.
Start 6.00 am.

กำลังจัดของ
Ban Rong Sang school

หนาวนี้เพื่อน้องเหล่านี้


ตัวแทนจากเทศบาลและ อบต.ร่วมรับสิ่งของ
ซึ่งจะนำไปแบ่งปันกับชาวบ้านทุกคนในพื้นที่นี้ด้วย

บรรยากาศ

มีทั้งเด็กๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน

ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน


ตัวแทนชุมชนกล่าวขอบคุณ

ประธานโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง ทำพิธีมอบสิ่งของ

แจกผ้าห่ม ขนม ในบรรยากาศชุลมุน


ถ่ายภาพร่วมกัน

ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่นขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้Saturday, January 29, 2011

แวะเที่ยว Travel aroundพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก


จุดชมวิววิวที่อ่างเก็บน้ำรัตนัย มีจุดให้กางเต้นท์พักแรมได้ แต่ลมแรงมาก


View point at Ratanai reservior


BN Farm แวะไร่บีเอ็นก่อนกลับ ปลาสัมอร่อยมากก ขอบอก

สถานที่สำหรับอาหารกลางวัน Lunch

ที่ไร่จันทร์แรม รีสอร์ท วิวสวย อาหารอร่อย


คณะกรรมการที่ไปสำรวจ

ที่นั่งทานข้าวชมวิว

รูปนี้ถ่ายช่วงวันปีใหม่ รับอรุณที่ไร่จันทร์แรม Before the dawn at Chan Ran Resort