Monday, February 7, 2011

หนาวนี้เพื่อน้อง ปี 4

จุดหมายแรกอยู่ที่ โรงเรียนบ้านร่องแซง ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

คาราวานของสมาชิกชมรมฯ ที่ไปร่วมกิจกรรม ล้อหมุน 6.00 น.
Start 6.00 am.

กำลังจัดของ
Ban Rong Sang school

หนาวนี้เพื่อน้องเหล่านี้


ตัวแทนจากเทศบาลและ อบต.ร่วมรับสิ่งของ
ซึ่งจะนำไปแบ่งปันกับชาวบ้านทุกคนในพื้นที่นี้ด้วย

บรรยากาศ

มีทั้งเด็กๆ นักเรียน ผู้ปกครอง และชาวบ้านในชุมชนเดียวกัน

ประธานชมรมฯ กล่าวรายงาน


ตัวแทนชุมชนกล่าวขอบคุณ

ประธานโครงการหนาวนี้เพื่อน้อง ทำพิธีมอบสิ่งของ

แจกผ้าห่ม ขนม ในบรรยากาศชุลมุน


ถ่ายภาพร่วมกัน

ชมรมผู้ประกอบกิจการหอพัก, อพาร์ทเมนต์ จ.ขอนแก่นขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้No comments:

Post a Comment